ΧΑΡΤΟΡΑΜΑ : ΚΑΤΟΧΥΡΩΜΕΝΟΣ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ

Το ΧΑΡΤΟΡΑΜΑ, εμπορικό σήμα-επωνυμία της εταιρείας μας, είναι επίσημα κατατεθειμένο και κατοχυρωμένο στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας (πρώην Υπουργείο Εμπορίου) και αποτελεί περιουσιακό στοιχείο αξιοπιστίας και αναγνώρισης των δραστηριοτήτων μας.
Κάποια βιβλιοπωλεία στην Αθήνα που χρησιμοποιούν αυθαίρετα το όνομα ΧΑΡΤΟΡΑΜΑ δεν έχουν καμία απολύτως σχέση με τη δική μας εταιρεία και δημιουργούν σύγχυση στους καταναλωτές, εφόσον μερικά από τα είδη που διακινούν είναι παρεμφερή με τα δικά μας (πχ επιστολόχαρτα και φάκελοι).
Οι συνέπειες από αυτή την ανάρμοστη ενέργεια είναι πολλές, απρόβλεπτες και πολύ πιθανόν επιζήμιες για την επιχείρησή μας, γι’ αυτό και έχουμε κινηθεί δικαστικά εναντίον της συγκεκριμένης εταιρείας.